Des d'aquest ordinador es podien seguir els moviments dels núvols que aquest matí hi havia a Barcelona. En Rafa està treballant en una nova aplicació que permetrà alertar els aeroports de situacions meterològiques adverses. La bombeta se li va encendre fa més de tres anys quan feia el doctorat i ara per fi ha trobat l'espai que li permetrà fer entrar el seu projecte al món empresarial. Iniciatives com les del Rafa són les que vol acollir l'anomenat K2M, coneixement adreçat al mercat. En aquest nou edifici ja hi ha 18 projectes universitaris en marxa. Quan facin el salt al mercat, els prendran el relleu noves idees emprenadores. D'aquesta manera, el K2M serà un motor per al desenvolupament de la recerca universitària.