Les sigles ACTIC corresponen a la frase “acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació”. Les persones que superin satisfactòriament la prova, que es farà de manera telemàtica, tindran un certificat de la Generalitat. Servirà per acreditar les competències davant de qualsevol empresa o administració. Les proves entren en funcionament aquesta setmana.

Els exàmens per aconseguir el certificat ACTIC han passat un període de proves i ara sobren al conjunt de la societat perquè tothom pugui acreditar les seves competències en làmbit de les TIC. Hi ha tres nivells, el certificat bàsic, el mitjà i l’avançat. A partir d’aquesta setmana es poden obtenir els dos primers, mentre que el tercer s’implementarà la tardor de 2010.

La tarifa bàsica per obtenir el primer nivell és de 15,00 €, tot i que s’apliquen diversos descomptes. El certificat és gratuït per aturats i jubilats