No les veiem però vivim envoltats d’ones electromagnètiques. Moltes provenen de la telefonia mòbil. Els nostres telèfons les emeten i una xarxa d’antenes, situades normalment als terrats dels edificis, s’encarrega de fer arribar el senyal al receptor, de manera gairebé instantània. El debat sobre si l’exposició a aquestes ones pot ser perjudicial per a la salut dels éssers vius fa temps que està obert i, a les portes d’una nova revolució tecnològica, el 5G, sorgeixen de nou els dubtes.

Per això, un estudi de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona i del projecte europeu 5GCity mesura ara quina radiació emetran les antenes 5G. Amb un aparell especialitzat s’estan analitzant les que ja hi ha instal·lades a la superilla del Poblenou. En espera de l’informe que sorgeixi dels resultats, la teoria diu que amb el pas al 5G les ones electromagnètiques perdran potència pel fet que hi haurà moltes més antenes. Segons Cynthia Echave, de l’Agència d’Ecologia Urbana de Barcelona, “ara convivim amb unes potències molt més elevades i el 5G podria pal·liar això. Hi ha incerteses i dubtes, però els passos endavant s’han de fer amb valentia i amb rigor ètic”.

Antena 5G

També Mariano Lamarca, de 5GCity Barcelona, considera que amb les noves antenes hi haurà una “millora” pel que fa a la potència de les ones electromagnètiques. “La potència serà molt més baixa. Això farà, per exemple, que l’usuari gasti menys bateria perquè la distància que hi haurà entre el mòbil i l’antena serà molt menor”.

Amb menys potència, les ones perden capacitat de penetrar dins d’un cos i, per tant, se suposen innòcues. L’OMS, malgrat que convida a continuar investigant sobre la matèria, de moment assegura que no hi ha proves científiques que concloguin que puguin ser perjudicials per a la salut.