Els drones que pesen menys de 150 kg en enlairar-se ja tenen un marc regulador. El Consell de Ministres de divendres passat va aprovar un reial decret llei que permet regular de manera provisional, i en espera d’una llei definitiva, els drones. Amb aquesta regulació, el Govern ha volgut establir paràmetres perquè es puguin utilitzar ja de forma legal i sense posar en perill la seguretat dels ciutadans. La ministra de Foment, Ana Pastor, ha explicat que s’havia d’aprofitar “el gran potencial econòmic que té aquest sector emergent”.

Per raons de seguretat, només es permet l’ús dels drons en zones no urbanes i a l’espai aeri no controlat, fins que s’aprovi la llei definitiva.

Normativa provisional

Fins ara tots els drones havien de tenir un certificat d’aeronavegabilitat i havien d’estar matriculats. Amb la nova normativa s’estableixen mesures segons el pes, que queden dividits d’aquesta manera: els que pesen menys de dos quilos, els que pesen fins a 25 quilos i els que pesen més de 25. Només aquests últims, els que pesen més de 25, s’hauran d’inscriure al Registre de Matrícules d’aeronaus.

També s’estableixen mesures comunes per a tots aquests vehicles aeris, com per exemple que tots han de tenir una placa d’identificació i que les empreses han de tenir un manual d’operacions i un estudi aeronàutic de seguretat que estableixi les condicions de vol per a cada context, com per exemple quan hi ha molt de vent. A més, els pilots han de tenir alguna llicència per pilotar, com la d’ultralleuger, o demostrar que tenen els coneixements d’aeronàutica necessaris.

En aquesta nova regulació també s’estableixen els usos d’aquestes aeronaus que fins ara s’utilitzaven per captar imatges o en l’àmbit de la logística.  Amb el reial decret es regula l’ús dels drones en activitats d’investigació i desenvolupament, en tractaments fitosanitaris, extinció d’incendis, activitats de vigilància aèria, publicitat i emissions de ràdio i televisió i per acabar, activitats de cerca i salvament. La normativa provisional no especifica si altres usos més lúdics estan permesos o no, aspecte que regularà la llei definitiva.

Tot i que s’estableixin noves normes, els responsables dels drones també han de respectar els drets de protecció de dades quan es prenen imatges aèries, o l’ús que es fa de l’espai radioelèctric quan aquest està regulat.