Districlima és una xarxa urbana que distribueix aigua calenta i freda aprofitant el vapor de la incineració de residus urbans i l'energia de l'aigua del mar. D'aquesta manera, es produeix la calor i el fred que després es reparteixen a tots els edificis que hi estan connectats per mitjà d'un circuit tancat d'aigua. Actualment, la xarxa abraça 70 edificis del 22@ i el Fòrum com hotels, oficines i centres educatius. DAVID SERRANO, director general de Districlima "D'alguna manera, quan un ciutadà tira les escombraries a la nit, al dia següent, el seu fill a l'escola té calefacció gràcies a aquesta acció que ha fet el dia anterior." La planta que avui ha entrat en servei només funcionarà en moments de màxima demanda o per garantir el subministrament en casos d'incidències. La central que veritablement s'encarrega del procés es va inaugurar al Fòrum el 2004, fruit d'una iniciativa publicoprivada. XAVIER TRIAS, alcalde de Barcelona "És veritat que això, en molts casos, s'ha de fer amb col·laboracions públiques i privades. I és veritat també que estem en moments difícils econòmicament, però no és veritat que no es puguin fer moltes coses innovadores." Tot i que la crisi ha fet minvar el nombre d'edificis adherits a Districlima, d'aquí a poc la Torre Agbar se sumarà a la xarxa d'abastiment. Ara es treballa perquè el Centre Comercial Glòries s'hi afegeixi després de ser remodelat.

La central que s’acaba d’inaugurar (situada a la confluència dels carrers de Tànger i Roc Boronat) només funcionarà en moments de màxima demanda i servirà de suport a l’estació principal, ubicada al Fòrum. La central Fòrum, en servei des de 2004, produeix calor i fred per la seva utilització en calefacció, climatització i aigua calenta sanitària. Ho fa aprofitant el vapor generat en la combustió de residus sòlids urbans. Després, l’energia es distribueix pels edificis adherits a la xarxa. L’energia que produeix la xarxa Districlima és més ecològica entre altres raons perquè disminueix l’emissió de diòxid de carboni.