DAVID BUENO, professor de la UB "Sóc en David Bueno i Torrents, autor del llibre 'L'enigma de la lliberta't, una perspectiva biològica i evolutiva de la llibertat humana'. Aquest llibre el que fa és una aproximació a un tema, que és el de la llibertat. Fins a quin punt, la nostra biologia, els nostres gens, la nostra estructura del cervell ens resta part d'aquesta llibertat. Fins i tot la tendència política, de dretes o d'esquerres, sembla que pot tenir una base genètica." "Hi ha uns gens que tenen variants que poden condicionar el tipus d'afinitat política que nosaltres tinguem. Aleshores amb aquestes dades sorgeix la pregunta. Som realment lliures o no? Les conclusions són que tenim una llibertat restringida, però malgrat tot, dins d'aquests límits, a una persona podem potenciar-li el seu pensament lliure o mutilar-li. Si nosaltres fem una educació on potenciem el pensament creatiu, estarem afavorint la llibertat de les futures generacions i per tant de la societat en general".