LLUÍS CALVO, delegat del CSIC a Catalunya "L'aniversari arriba en un moment complicat perquè la situació econòmica no ha estat senzilla i, sobretot, també en els darrers anys no hem tingut els recursos suficients per a la incorporació i la reposició de persones que s'han jubilat o que han finalitzat els contractes. Al món científic una de les claus és la mobilitat dins dels centres de recerca i també al món. Nosaltres hem de ser conscients que no tenim la suficient potencialitat econòmica per poder retenir científics. Hi ha uns topes salarials, però hi ha altres institucions a Europa, els Estats Units, el Japó, Austràlia, que tenen uns altres sistemes de finançament que fa que a determinats científics de gran alçada se'ls posi recursos i sous que fan que nosaltres no hi puguem competir. A vegades no podem competir perquè si un científic té un sou de 80 o 90.000 euros l'any, a vegades alguna institució posa sobre la taula un sou de 150.000-200.000 euros."

Lluís Calvo, del Consell Superior d’Investigacions Científiques, (CSIC), ha afirmat que en els darrers anys els recursos per a la investigació s’han reduït per la crisi econòmica. Això els ha perjudicat en la incorporació de nou personal, tant de persones que s’han jubilat com d’aquelles a qui s’ha acabat el contracte. Calvo ha defensat la mobilitat dels professionals en aquest sector, però també s’ha referit a la marxa dels científics a l’estranger perquè els fan ofertes importants: “Hem de ser conscients que no tenim la suficient potencialitat econòmica per poder retenir científics […].  No podem competir si alguna institució posa sobre la taula 200.000 euros l’any.” Els centres d’investigació del CSIC a Catalunya estudien, entre altres camps, la genètica i els microxips que s’apliquen a la tecnologia mòbil i els ordinadors.