Mongo és una regió al nord-oest de Sierra Leone especialment castigada els últims anys per l’esclat del virus d’Ebola. A allà els centres mèdics són molt escassos i és molt difícil poder-hi accedir. L’ONG Metges sense Fronteres (MSF) es troba in situ intentant oferir assistència mèdica als locals, però la manca d’informació sobre les infraestructures dificulta molt el transport dels voluntaris.

Mapar, és a dir, afegir informació en un mapa, és una pràctica habitual en entitats com aquesta, ja que ajuda la logística de les ONG i els mateixos locals. Tradicionalment es feia sobre el terreny amb un GPS, però gràcies a les noves tecnologies persones a milers de quilòmetres de distància poden col·laborar només invertint unes hores davant d’un ordinador.

Les “mapatons” (maratons de fer mapes) reuneixen voluntaris que cartografiaran una zona conjuntament. Metges sense Fronteres n’ha organitzat una a la Facultat de Geografia de la Universitat de Barcelona. Gràcies a la plataforma OpenStreetMap senyalen què veuen a través d’una imatge per satèl·lit. En aquesta “mapató”, la missió ha estat identificar tots els camins i carreteres de Mongo i indicar en quin estat es troben.

OpenStreetMap

Es tracta d’una plataforma que permet a qui ho vulgui col·laborar i senyalar els detalls de qualsevol punt del món. En el cas de les “mapatons” la finalitat és facilitar la feina de les ONG que es troben en llocs que no estan cartografiats digitalment. Tot i això, hi ha moltes persones que ho utilitzen d’una manera més lúdica i prefereixen detallar pràcticament al mil·límetre zones que ja apareixen als GPS. Per exemple, es poden indicar els semàfors, els passos de vianants, els radars de trànsit, els carrils bici, les voreres, els camins per fer senderisme… Actualment compta amb més de 3 milions d’usuaris registrats a tot el món, i la comunitat no para de créixer.