La pandèmia de la covid-19 ha evidenciat la importància de la tecnologia per evitar la propagació del virus SARS-CoV2.  Sense la tecnologia actual d’intel·ligència artificial i de gestió de dades, difícilment s’hagués pogut assolir els nivells de control d’aforament en espais públics que requereix una situació d’emergència sanitària. En aquest sentit, l’Ajuntament de Barcelona ha implementat un sistema que permet regular la presència de banyistes a les 10 platges de la ciutat a partir d’informació d’ocupació que s’obté a temps real.

Videosensors que mesuren l’espai lliure disponible

Al litoral barceloní han instal·lat un sistema que calcula el percentatge d’espai lliure disponible a la sorra i no pas al número de persones que hi ha. Segons la responsable de sector públic de Telefónica, Marta Simelio, “no hi ha cap tipus de possibilitat d’identificació de persones a través d’aquest sistema”. Cada cinc minuts, un total de 18 videosensors fotografien la superfície de la platja que tenen enquadrada. Aquestes imatges s’envien amb un sistema de connexió encriptada, és a dir, molt difícil de desxifrar, i s’allotgen a un servidor. A través d’un programa informàtic basat en algoritmes d’intel·ligència artificial, les fotografies es transformen en una imatge en negatiu. La informació es processa i el programari dona la dada d’ocupació als responsables de l’ajuntament en temps real.

El control de l’aforament en temps real

L’obtenció d’informació en temps real és crítica per als gestors de l’espai públic, però també per a la ciutadania, que també poden visualitzar l’ocupació del litoral de la ciutat i així decidir a quina platja anar, sense trobar-se amb la sorpresa que, un cop que hi han arribat, han de fer marxa enrere perquè ja és plena. En aquest sentit, el gerent de l’Institut Municipal d’Informàtica de l’Ajuntament de Barcelona, Paco Rodríguez, explica que “en el cas que s’arribin a determinats llindars, s’activen els procediments per derivar la ciutadania cap a altres sectors que pugin estar menys ocupats” o, fins i tot, “arribats a un determinat punt d’ocupació, tancar el sector”. El llindar d’aforament permès a les platges de Barcelona, segons els gestors responsables, no pot superar les 38.000 persones en el període actual.

Tot plegat és possible gràcies a la tecnologia disponible actual. “La robòtica i la intel·ligència artificial, i també la gestió de dades, estan jugant un paper clau dins la resposta que com a societat estem donant a la crisi sanitària que estem vivint”, conclou Marta Simelio.