La professora d’investigació de l’Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (IRI) Carme Torras, distingida amb el Premi Nacional de Recerca 2020, creu que “s’han de dissenyar els robots de manera que siguin amigables però sense enganyar”. Segons Torras no han de semblar humans per no confondre persones vulnerables que “puguin confondre’s i dir: ‘Mira, ja tinc un amic, ja tinc una persona que es cuida de mi'”.

Carme Torras

Especialitzada en la investigació sobre intel·ligència artificial i robòtica assistencial, Torras assegura que “els únics robots que em fan realment por són els militars”. En canvi troba molt útils els models amb què treballa, robots assistencials que, per exemple, poden ajudar a donar menjar a malalts dels hospitals o residències que no poden menjar per si mateixos. La investigadora diu que “aquests que són socials o assistencials són uns electrodomèstics que ens fan guanyar temps“.

Torras és llicenciada en Matemàtiques i Informàtica per la Universitat de Barcelona i la Universitat de Massachusetts i doctora en Informàtica per la Universitat Politècnica de Catalunya. La seva recerca s’ha centrat en la conjunció entre robòtica i intel·ligència artificial.