A més de l’intèrfon de les estacions, el telèfon gratuït i les xarxes socials, els passatgers del tramvia tenen una nova via per fer arribar les seves consultes i queixes al TRAM. Els usuaris poden enviar missatges al 600 904 455 i les seves peticions es respondran unipersonalment i no a través d’un grup. Tampoc no s’utilitzarà per enviar publicitat ni informació comercial. El servei estarà operatiu entre les 8 i les 20 h de dilluns a divendres i entre les 8 i les 15 h al juliol i agost. Els avisos sobre incidències es continuaran difonent a través del web, l’aplicació i el Twitter les 24 hores del dia.

El Servei d’Atenció al Client va registrar 15.813 peticions al llarg de 2015, una xifra un 15,22 % més alta que la registrada el 2014. De mitjana, cada mes es van atendre 1.319 peticions, de les quals el 22,57 % eren queixes i incidències i en el 77,43 % els usuaris demanaven informació sobre freqüències de pas, títols de transport o objectes perduts, per exemple.