Més que una fractura digital d’accés a internet, actualment hi ha una bretxa digital d’ús o, més ben dit, de qualitat d’ús. El 90 % dels barcelonins té a casa, a la butxaca o en algun equipament proper, un dispositiu connectat a la xarxa però només un terç té capacitats digitals avançades per entendre i utilitzar totes les possibilitats de l’eina. Segons Ismael Peña-López, professor d’estudis de dret i ciència política de la UOC i expert en la matèria, aquesta nova fractura digital està creant ciutadans de primera i de segona. “L’eficiència per utilitzar internet està creant una divisió no digital, sinó social”, afirma Peña-López.

Els “desconnectats” de la xarxa

El 80 % de les persones “desconnectades” a internet ho són o bé per motius econòmics o per un nivell baix d’estudis. De fet, Peña-López recorda que està comprovat que el nivell d’estudis depèn de la renda. Per això, explica, el baix domini d’internet se suma a aquestes desigualtats que ja existien prèviament.

Aquests “desconnectats” es podrien dividir en tres grups. Per un cantó hi ha els ciutadans exclosos de la societat, els qui no tenen ni els recursos per connectar-se a internet. Un segon grup són els qui, tot i tenir accés a la xarxa, no tenen la formació necessària per ser competents digitalment. I l’últim grup són els qui refusen connectar-s’hi voluntàriament.

Els avantatges de dominar internet

A l’extrem oposat d’aquesta realitat hi ha els qui tenen una competència alta o molt alta en internet. En aquesta franja hi hauria entre un 16 i un 30 % de la població. Són ciutadans capaços de gestionar un blog, diferenciar notícies falses de vertaderes o tirar endavant sense problemes tràmits a través de plataformes digitals.

Els avantatges de formar part d’aquest grup, explica Peña-López, és que són ells qui marquen els algoritmes que creen les tendències a internet. Per tant, si es vol decidir el contingut que consultes, el millor és saber com funciona la part més complexa d’internet. S’evita així que siguin uns altres els qui marquin aquestes tendències. I defensa que tothom hauria de ser lliure per decidir què vol de la xarxa.

Fomentar l’aprenentatge de competències digitals

Per lluitar contra aquesta nova fractura digital, Peña-López demana a les administracions, a les empreses i als centres educatius, que fomentin l’aprenentatge de competències digitals. Aquestes accions haurien d’arribar en tres direccions: cursos d’aprenentatge als centres de formació reglada de manera transversal (més enllà de l’assignatura d’informàtica), formació i reciclatge en els centres de treball (sense esperar al relleu generacional) i, per acabar, digitalització dels serveis que ofereix l’Administració.