La instal·lació d’aquestes balises o “beacons”, facilitarà també que les mateixes companyies aèries i els operadors comercials es comuniquin amb els passatgers que es trobin a l’aeroport. Les balises podran enviar notificacions als usuaris a través de l’app d’Aena sobre ofertes comercials, la localització del seu cotxe a l’aparcament o la documentació necessària per embarcar-se.

Els “beacons” són dispositius de mida reduïda que emeten uns senyals Blueooth a curta distància i permeten una comunicació precisa amb els dispositius mòbils. A més, permeten fer funcions de geolocalització en interiors d’edificis amb una precisió molt més acurada que la de la tecnologia GPS.

Aena ha començat a instal·lar aquestes balises en fase de proves a l’Aeroport Adolfo Suárez Madrid – Barajas i al de Barcelona-el Prat, i anirà implantant-les a la resta d’aeroports de la xarxa de forma progressiva.