El projecte neix amb l’objectiu d’incentivar la participació de la societat i l’actitud crítica dels joves en la prevenció dels riscos que poden generar les tecnologies de la informació i la comunicació. És una eina més a disposició dels joves, que poden denunciar de manera molt fàcil els continguts digitals que considerin inapropiats, il·legals o potencialment lesius per als drets i interessos dels menors.

L’aplicació MediaKids ha estat dissenyada tenint en compte els hàbits de consum de continguts multimèdia dels joves als quals va dirigida. A més, incorpora un sistema que classifica la informació enviada pels usuaris i tramet la informació de forma anònima al Consell de l’Audiovisual de Catalunya o a l’òrgan que correspongui en cada cas. La iniciativa, pionera a Europa, forma part d’un projecte de recerca més ampli per a la protecció de la infància i l’adolescència.