Fa uns anys es van rehabilitar els espais de la Casa de l’Aigua, però no tots complien el requisits per poder-hi fer activitats. Ni els túnels ni els dipòsits no eren visitables per al públic. L’Ajuntament va acordar aleshores amb els bombers un seguit de mesures excepcionals, que van començar a la tardor i ara s’inauguren. Entre les millores, cal remarcar el reforç de l’enllumenat i la senyalització d’emergència dins els túnels. 

Per poder fer tot el trajecte que connecta les dues cases de l’Aigua s’han hagut d’arranjar també algunes de les patologies que tenia la banda del túnel de Sant Andreu. I a la banda de Nou Barris, s’ha actuat en la part més alta del túnel, que pujava fins al pont dels Tres Ulls. S’ha rehabilitat i netejat aquest últim tram, però resta tancat a les visites. Dels dos dipòsits soterrats que hi ha a la Casa de l’Aigua, un s’ha adequat per poder dotar-lo de llicència d’activitats i, d’aquesta manera, poder fer-hi exposicions o altres actes. L’altre dipòsit es condicionarà també, però no serà visitable perquè no reuneix les garanties necessàries.

Antiga estació de tractament i bombeig de l’aigua

A banda de les actuacions tècniques, els bombers també han marcat que les visites dins el túnel hauran de ser de grups reduïts i sempre acompanyats per uns guies, que en tot moment tindran la visibilitat de les persones que participen en l’activitat. Per aquesta raó, les visites seran gratuïtes però es faran sota reserva prèvia a través del MUHBA. L’horari per a aquests itineraris serà els diumenges de 10 a 14 h, i per als grups i les escoles, els dimarts de 10 a 14 h. L’inici de la ruta és sempre per la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella per normativa de seguretat i per seguir el circuit original de l’aigua, que entrava des del Besòs i el rec Comtal a la instal·lació de la Trinitat Vella i després era bombejada cap a la Trinitat Nova i, d’aquí, cap a la ciutat. En total són 330 metres de galeria que enllaça les dues cases per sota de la Meridiana i les autopistes.

El conjunt de la Casa de l’Aigua de les dues Trinitats va ser construït per la companyia pública municipal barcelonina Aigües de Montcada entre els anys 1915 i 1919, amb la intenció de modernitzar la cloració i distribució de l’aigua de la ciutat. Aquesta xarxa va quedar obsoleta amb el sistema de canalització d’aigües modern i el 31 de març de l’any 1989 els dipòsits de la Companyia d’Aigües de la Trinitat van tancar definitivament i de seguida van caure en un procés de degradació i atacs vandàlics, fins que van ser recuperats i restaurats.