Amb la remodelació dels carrers de Benavent, de Conxita Supervía i del Regent Mendieta que s’està fent en aquests moments, el barri de la Maternitat i Sant Ramon avança cap a la implementació total de la superilla, que estarà compresa entre la travessera de les Corts, la riera Blanca, l’avinguda de Madrid i la gran via de Carles III. Anteriorment ja s’hi havien fet altres actuacions, com la pacificació d’una altra part del carrer de Benavent o algunes intervencions a les voreres de la riera Blanca i l’avinguda de Madrid.

L’objectiu és que en tota aquesta àrea es resti espai als cotxes i se’n guanyi per als vianants i els usos cívics. En general els veïns veuen bé la restricció al pas de vehicles ja que consideren que reduirà la contaminació i els sorolls, però els preocupa l’eliminació de places d’aparcament. “És un barri on veritablement hi ha molts habitatges vells i no hi ha pàrquings“, comenta Anna Ramon, presidenta de l’Associació de Veïns del Camp Nou.

Segons els veïns també s’estan fent obres innecessàries ja que alguns dels carrers -Benavent, Pintor Pahissa o Comte de Güell – s’havien remodelat feia pocs anys. Precisament els carrers del Pintor Pahissa i del Comte de Güell seran els últims a remodelar-se durant el darrer trimestre del 2018. Amb aquestes obres es donarà per acabada la implementació de la superilla a la Maternitat i Sant Ramon.