Aquest estiu s’ha enderrocat l’antiga subestació elèctrica del carrer de Castellà, al Poblenou. Els veïns i la comunitat educativa de l’Escola Sant Martí, situada al davant, confiaven que el solar resultant s’adequaria provisionalment. Diuen, però, que el curs ha començat i els terrenys s’han convertit en un pipicà.

L’enderroc de la subestació elèctrica del carrer de Castella, al Poblenou, va satisfer els veïns després de mesos de reivindicacions. Tot i això, ara denuncien que l’espai s’està deteriorant i demanen que s’hi faci una intervenció provisional per adequar els terrenys per a l’ús ciutadà. Junts, sota la plataforma Transformem, es queixen que ni l’Ajuntament ni Fecsa Endesa no han fet res per condicionar-lo. El solar no té bancs, ni mobiliari urbà, ni il·luminació, tot i ser un punt de trobada de pares i nens a la sortida del centre educatiu.

De fet, asseguren que van presentar un projecte per posar al dia el solar amb un pressupost baix i que van fer participar els estudiants en la iniciativa. De moment, el districte de Sant Martí té previst convertir-lo en un zona verda en els propers anys però encara no ha concretat cap actuació provisional.