L’origen del retard és un desajust entre les dades del cadastre i els solars on s’han construït els habitatges. Les dues promocions de pisos de protecció oficial afectades ja estaven acabades quan es va dur a terme el sorteig, el 18 de setembre del 2017. A principis de novembre, els adjudicataris van començar a triar els habitatges a l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació (IMHAB) actual. Aleshores, les famílies es van posar en contacte amb Triodos Bank per iniciar els tràmits de les futures hipoteques.

Tràmits i espera

Els afectats afirmen que fins Setmana Santa es van anar fent alguns passos: el 25 de gener del 2018 van signar els contractes promesa dels habitatges en cessió de dret de superfície. Un dels afectats, en Marc Álvarez, explica que en aquell moment el calendari que se’ls va presentar semblava bastant creïble. “La data límit que ens van posar era el 25 d’abril i, en el moment que signem el contracte promesa, ja hi ha un termini fixat per contracte. Ningú no pensava que arribaríem a l’estiu sense poder entrar als habitatges”, lamenta.

Reunions quinzenals

Amb aquesta situació, les famílies afectades van decidir denunciar el seu cas a l’Audiència Pública de Sants-Montjuïc. El districte ha començat a convocar reunions quinzenals fins que es resolguin els problemes per inscriure els habitatges en el Registre de la Propietat a nom de les famílies que se’ls ha adjudicat un habitatge en dret de superfície.

L’objectiu d’aquestes trobades amb el districte és que l’Institut Municipal de l’Habitatge pugui informar els afectats sobre l’avanç de les gestions. Segons fonts municipals, en la darrera reunió es va comunicar que els equips tècnics del Deganat del Registre de la Propietat i els de l’IMHAB han acordat treballar junts per determinar els desajustos i traslladar-los al cadastre. En paral·lel, esperen que els habitatges es puguin inscriure en el registre sense haver d’esperar les modificacions.

Els afectats, que tenen el suport del Centre Social de Sants, han convocat una concentració el 5 de juliol, coincidint amb el plenari, davant de la seu del Districte Municipal de Sants-Montjuïc.