Al carrer Antic de Sant Joan, entre el passeig del Born i el carrer de la Ribera, s’instal·larà una nova xarxa de clavegueram i de recollida pneumàtica d’escombraries. Però abans de començar els treballs s’han de fer unes tasques arqueològiques prèvies. De moment s’han trobat restes d’antics edificis de la zona però també s’ha descobert una troballa inesperada: la sepultura d’un nen musulmà.

En un tram del carrer Antic de Sant Joan, al barri de la Ribera, s’hi instal·larà una nova xarxa de clavegueram i de recollida pneumàtica d’escombraries. Abans que comencin els treballs per ubicar aquests serveis, s’està fent una intervenció arqueològica. A Ciutat Vella aquest és un requisit que han de complir totes les obres, ja siguin d’iniciativa privada o pública, tal com ho explica Xavier Maese, tècnic arqueòleg del Servei d’Arqueologia de Barcelona: “És una zona que està plena d’arqueologia, des de l’època prehistòrica fins ara. Llavors quan aquests informes previs s’entreguen al promotor ells ja saben que aquí s’haurà d’incloure un equip d’arqueòlegs per fer el seguiment, el control arqueològic de l’obra i també l’excavació.”

Troballa destacada

L’arqueòleg director de l’excavació Walter Alegria explica que s’ha fet una troballa important: “Hem trobat el lloc on van enterrar un nen, que pertanyia a la comunitat musulmana. Encara no hem pogut datar, però probablement pot anar des del segle IX fins al segle XIII.”

La sepultura islàmica segueix el ritual funerari habitual. Es tracta d’una sepultura excavada directament a les sorres naturals, en fossa simple, on la persona està enterrada de costat amb el crani mirant cap a l’est, cap a la Meca. Les primeres investigacions apunten que es tracta d’un individu jove (entre infant i adolescent), sense poder precisar el seu gènere a causa del precari estat de conservació, i no presenta cap patologia aparent. Durant l’excavació de la tomba no es va trobar cap element d’aixovar i per això no se’n pot precisar la cronologia exacta. Aquest descobriment mostra que a l’edat mitjana la comunitat musulmana no vivia només fora muralla.

A més, en els treballs d’arqueologia del carrer Antic de Sant Joan s’han descobert elements de la Guerra de Successió del 1714, així com períodes anteriors —del segle XVI i XVII. S’han localitzat part d’edifics baixmedievals i estructures relacionades amb l’ús i aprofitament de l’aigua, com un pou, un dipòsit i clavegueres, tot això del segle XVII. Aquestes troballes ajuden a perfilar l’origen de la Ribera.