Amb una inversió de 275.000 euros, el centre d’urgències i d’atenció primària ha renovat bona part dels seus serveis. D’una banda, les obres han permès crear una nova zona de tractament ambulatori i d’observació diürna amb capacitat per a sis persones. A més, han millorat l’accés al box d’aturades i han ampliat el laboratori i el servei de farmàcia, ja que el centre atén el 50 % de les urgències que ingressen als centres d’urgències d’atenció primària, de l’Àrea Integral de Salut Barcelona Nord.

També s’ha separat la sala d’espera de la zona d’atenció, per guanyar un espai per a l’observació i seguiment d’alguns malalts. A més, la remodelació suposa la creació d’una consulta polivalent que doblarà la capacitat de triatge en moments de demanda assistencial alta.

Millor atenció al malalt fràgil

La remodelació de les urgències va acompanyada d’una unitat dins del mateix centre per millorar l’atenció en els moments de crisi. Així, quan els pacients més fràgils arribin al CUAP s’engegarà una atenció en coordinació amb els dispositius socials i sanitaris del territori, per garantir un seguiment adequat del pacient. “Això ens permetrà no només centrar-nos en la patologia que en aquell moment el pacient consulta d’urgències, sinó fer una exploració per poder coordinar també els serveis de territori tant en àmbit sanitari com social –explica Lucía Salvans, directora adjunta del CUAP Cotxeres-, i, d’aquesta manera, fer que la visita serveixi perquè aquell pacient fràgil no hagi de repetir una consulta o prevenir possibles recaigudes”.