La plaça de Mossèn Joan Cortinas del barri del Bon Pastor serà reformada íntegrament en els propers mesos. Les obres començaran al març i s’allargaran fins al maig. Amb la rehabilitació, la plaça inclourà gairebé 8.000 metres quadrats d’espai públic. Entre les diferents actuacions a realitzar es millorarà l’accessibilitat, ja que en l’actualitat la plaça es troba gairebé tota envoltada d’escales i en diferents nivells. A més, es renovarà tot el paviment, la xarxa elèctrica i el mobiliari urbà. Es tracta d’una reforma llargament reivindicada des de l’Associació de Veïns del Bon Pastor.

Les escales i els desnivells desapareixeran de la plaça de Mossèn Joan Cortinas del barri del Bon Pastor amb la reforma integral que s’hi farà. L’espai públic es convertirà en una plataforma única de gairebé 8.000 metres quadrats sense barreres arquitectòniques. Els veïns que viuen davant de la plaça tenen set esglaons per accedir-hi. Salvador Angosto, de l’Associació de Veïns del Bon Pastor, explica que aquestes escales desapareixeran i es farà una rampa accessible per a tothom.

La futura plaça tindrà una zona de passeig i una altra d’estada i lúdica. Es plantaran plantes arbustives a parterres nous i es conservarà pràcticament tot l’arbrat, de més de 100 exemplars. La plaça de Mossèn Joan Cortinas dedicarà 150 metres quadrats a un espai de joc infantil, delimitat per una barana, 120 metres quadrats d’àrea per jugar a la petanca, una pista de bàsquet i una zona de tirolina i vaixell per a nens més grans. El disseny de la plaça ha estat consensuat amb els veïns que fa anys que reclamen la reforma de la plaça, com ha explicat Paquita Delgado, presidenta de l’Associació de Veïns del Bon Pastor. El pressupost total de les obres és de dos milions d’euros i s’iniciaran a finals de març d’aquest any.