Millorar la qualitat de vida de les persones grans de l’Eixample. És un dels objectius pels quals el CAP de Manso ha iniciat una prova pilot a partir de la qual 30 joves dels Salesians Rocafort ajuden a promoure l’activitat física a 30 pacients amb una edat més avançada i vida sedentària detectada seleccionats per l’ambulatori del carrer de Manso. Segons una de les metgesses de família d’aquest CAP, Ylenia García Navarro, “el barri de Sant Antoni és un dels que té un indicador més alt de risc de sobreenvelliment de Barcelona” i amb el risc que “això derivi en l’aïllament social”.

La prova consisteix a creuar pacients i alumnes perquè els més joves ajudin els més grans a moure’s, però a la vegada, a obligar-los a relacionar-se entre ells. Una manera, segons els impulsors del projecte, que la gent més gran “recuperi sensacions perdudes en entrar en contacte amb el jovent”, i per als alumnes, “fomentar-los valors com el compromís, la responsabilitat o la justícia social”.

 

El programa avaluarà els beneficis de l’experiència en el grup de gent gran per aplicar-lo de manera més definitiva als Salesians Rocafort i altres centres educatius del barri a partir del curs vinent.