Les entitats històriques de Gràcia fa una dècada es van unir per fer front comú i demanar reconeixement davant l’Ajuntament. Llavors, es va aconseguir una primera ajuda per analitzar els dèficits dels edificis que va ser l’embrió de les reformes actuals. Així va néixer el G6, que engloba les entitats històriques, amb més de 100 anys i més de 4.000 socis. Ara, comença una nova etapa amb Oriol Hosta, president actual dels Lluïsos de Gràcia, que vol anar més enllà de l’única activitat que organitzava el G6 fins ara. Hosta explica que “fins ara ens hem dedicat a celebrar l’Onze de Setembre, que està molt bé, que és necessari, que és imprescindible, que ho hem de seguir fent, però hem de mirar de trobar un petit espai de trobada molt modest en el qual compartir, trobar-nos, aprendre”.

Nou projecte: Parella de ball

D’aquí neix el projecte Parella de ball, que es pretén impulsar en aquest nou mandat. La idea és organitzar uns actes amb dos convidats i dos punts de vista diferents per debatre sobre temes d’interès per a les entitats. Per Hosta són temes d’interès i necessaris com “els nostres joves, el consum d’alcohol, el consum de drogues, podem parlar de teatre i de compartir recursos teatrals, tenim quatre entitats amb un teatre cadascuna, amb un nou ‘hub’ bestial, escenografies en què potser podem arribar a trobar punts d’acord, d’ajudar-nos, de compartir, que no tenim aquest espai per parlar-nos”.

Amb aquesta proposta es vol que les entitats es relacionin mantenint l’essència de cadascuna. Segons Hosta, més de 10.000 persones estan vinculades al G6, ja que són associacions obertes al barri, però tot i això, un dels objectius és seguir treballant per fer-ser més visibles.