Aquests dies finalitza un dels programes pioners de Barcelona Activa. El pla ha format i contractat 15 assessors d’estalvi energètic. Els joves han analitzat el consum de 50 botigues de Nou Barris i els han aconsellat un seguit de mesures per estalviar en la factura d’aigua, llum i gas.

Barcelona Activa vol arribar a tots els sectors de la població amb problemes per trobar feina. Per això aquest projecte s’ha fixat en els joves de 18 a 25 anys que tenen cicles de formació o estudis universitaris. Els ofereix la primera experiència professional amb unes condicions laborals dignes, a més d’una formació en sostenibilitat i estalvi energètic que els complementa el currículum. “Ha estat una bona experiència perquè he après tot el tema de l’estalvi i l’eficiència energètics, que dins de la meva formació professional és molt important perquè soc urbanista”, explica Adarenis García, una de les participants d’aquest pla ocupacional.

Estalvi energètic d’entre 100 i 2.000 euros l’any

La tasca dels assessors ha estat visitar uns 50 comerços de Nou Barris i analitzar-ne el consum d’aigua, llum i gas. Han dut a terme monitoratges durant uns dies per saber els hàbits i els pics de consum de les botigues. A partir d’aquí, han estudiat com rebaixar les factures amb petits gestos. “Això es fa a partir d’abaixar la potència contractada, canviar els equips d’il·luminació o aplicar mesures en hàbits de consum”, explica Joan de Mas, un altre participant. Com a mitjana, els comerços que han visitat es poden estalviar entre 100 i 2.000 euros cada any.