El pressupost previst per al Pla de barris de la Zona Nord és de 12,8 milions d’euros, dels quals 9,2 milions es destinaran a inversió en equipaments comunitaris o millora de l’espai públic i habitatge i 3,6 milions aniran a programes socials, educatius, de salut, culturals i esportius, de convivència o de dinamització econòmica. L’execució es farà efectiva entre les anualitats 2017-2020. “Són tres barris que coincideixen amb els índexs de vulnerabilitat més alts de Barcelona -afirma Carolina Recio, consellera portaveu del districte de Nou Barris-. Permet intervenir de forma integral en els barris més afectats per la crisi on a més l’orografia també és complicada. Són 17 actuacions que es desplegaran en més mesures, i que complementen la resta d’accions que es fan des del PAD. El pla dona a la Zona Nord tota l’atenció que durant anys no ha tingut.”

En matèria de drets socials un dels aspectes que més preocupa és allò que té a veure amb l’habitatge. L’actuació més destacada és la creació d’una oficina d’habitatge a la Zona Nord, que oferirà serveis d’atenció i assessorament. Més enllà de l’elevat nombre d’ordres de desnonament, també es vol treballar la rehabilitació i dignificació dels edificis, a més de fomentar la bona convivència a les comunitats veïnals a la Zona Nord. “Ens trobem que el fet que hi hagi pisos buits i ocupacions i tinences de pisos genera diferents maneres de conviure, i ara ens surten al consell de barri problemes de convivència”, explica Recio.

Relacionat amb aquest darrer punt, el Pla de barris aborda també l’enfortiment del teixit comunitari. Es crearà l’Espai Zona Nord, que agruparà diversos serveis públics que actualment es troben disgregats, amb la voluntat d’aprofitar sinergies i de reforçar la perspectiva del treball cooperatiu com una oportunitat per reforçar els processos comunitaris de la Zona Nord. També es confia sobretot en el paper que tenen els diversos equipaments, com ara el Centre Cívic Zona Nord o la Biblioteca Zona Nord actuals, i igualment en aquells que ara es volen definir dins el Pla d’equipaments de la Zona Nord, com ara els equipaments esportius que s’estan estudiant i que han de substituir el poliesportiu de Can Cuiàs actual, degradat per falta de manteniment.

Un altre aspecte important és el foment de l’ocupació amb programes d’inserció adaptats a les necessitats del barri i al suport a projectes d’economia cooperativa, a més de la millora dels serveis educatius del barri. “El Pla de barris ens permet introduir aspectes innovadors, també en educació –explica Carolina Recio-. Ens permetrà barrejar, per exemple, el treball a les aules en col·laboració amb el teatre de la Zona Nord.”

El pla preveu trencar l’escletxa digital amb l’augment de punts de connexió a internet i la formació. També s’aposta per incentivar l’educació en el lleure a través de l’oferta d’entitats i equipaments per a joves i infants, i es deixa la porta oberta a la creació d’un espai o casal de joves al barri.

Urbanísticament el Pla de barris vol treballar la convivència i la cohesió dignificant espais degradats i en desús i convertint-los en espais d’usos comunitaris, com pot ser per exemple la zona de la Granja del Ritz, o una potenciació de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana i el Campillo de la Virgen de Torre Baró. També es posa atenció sobretot a salvar els problemes de mobilitat dins dels barris i entre els barris, ocasionats pels desnivells del terreny. En el cas de Ciutat Meridiana això suposarà instal·lar les escales mecàniques entre el carrer de les Agudes i el metro que tan reivindiquen els veïns. També la solució a la connexió amb Can Cuiàs a través del torrent de l’aqüeducte. El principal problema de Torre Baró és la connexió entre la part alta i baixa amb transport públic, ja que actualment el vial que uneix les dues zones no permet, segons TMB, la circulació d’autobusos per la forta inclinació que té.

I entre altres punts, també destaca la intenció d’implicar el veïnat de Vallbona en l’elaboració d’un pla director per a la transformació urbana del petit barri, concretament a l’àmbit comprès entre la Granja del Ritz, els entorns del rec Comtal, la zona agrícola i la llera del riu Besòs. Aquesta iniciativa pren protagonisme ara que Renfe preveu soterrar o desviar bona part de les vies del tren que circulen per Vallbona.