Els tècnics del Parc Natural de la Serra de Collserola han donat per conclosa la creació de la nova bassa, situada a la cua del pantà de Vallvidrera. L’indret ha de servir com a hàbitat de recuperació d’amfibis autòctons. Els biòlegs han constatat els primers resultats en veure que hi ha nous exemplars de reineta (“Hyla meridionalis”) al nou entorn. “Alguns exemplars de reineta es poden veure a la bardissa, al costat de l’aigua, on tenen un ambient bastant bo”, explica Sean Cahill, biòleg del Servei de Medi Natural del Parc de Collserola.

Segons els biòlegs del parc, l’any passat no es van tenir evidències de cria d’aquesta espècie al pantà. Els predadors exòtics com el misgurn o el cranc americà, entre altres causes, han fet minvar-ne la població. “Els adults poden viure uns quants anys fora del seu entorn ideal, de manera que sempre hi ha una població residual. I ara, sortosament han pogut aprofitar aquesta nova instal·lació per tornar a criar”, apunta Sean Cahill. La nova bassa, que servirà per laminar una part de l’aigua d’escorrentia, servirà també de refugi quan s’hagin de retirar espècies invasores del pantà o s’hi hagi de fer algun manteniment.

També serà l’hàbitat d’altres grups faunístics com invertebrats i aus. Des del servei d’obres del parc informen que d’aquí a pocs dies col·locaran més tanques cinegètiques per tal d’evitar l’accés de senglars, que podrien fer malbé el nou entorn creat, atès que durant l’estiu poden acostar-s’hi per refrescar-se i treure’s els paràsits rebolcant-se en la terra. Els biòlegs han detectat la presència d’alguns exemplars que ja s’han aproximat a la bassa.

Aquest tipus d’excavacions plenes d’aigua són béns comuns en els ambients mediterranis, on habiten i es reprodueixen els amfibis. Estan considerades “hàbitats prioritaris per la Unió Europea”, informen des del Parc de Collserola. “Durant les últimes dècades, les basses naturals eren molt freqüents prop dels entorns rurals; servien d’abeuradors. L’activitat agrícola i ramadera ho feia possible, però això s’ha anat perdent i ha tingut implicacions negatives per als amfibis. Si no es mantenen aquestes basses expressament amb l’objectiu de conservar la biodiversitat, desapareixeran”, remarca Cahill. Aquest projecte ha estat possible gràcies a un acord entre el Consorci del Parc de Collserola i Aigües de Barcelona.