Aquesta imatge del veïnat de la Mercè desapareixerà aviat. Una de les actuacions previstes al pla de millora de la zona és el soterrament de les xarxes de servei, com aquest cablejat que actualment és aèri i passa per alguns jardins privats. Joan Batlle, veí “Això crea molts problemes legals entre la companyia i els veïns ja que per fer qualsevol manteniment han d'accedir en aquests jardins, sense permís moltes vegades, i generen malestar entre els veïns i amb la companyia” També es resoldran problemes d'accessibilitat, com els que genera la poca amplada de les voreres que, a més, sovint tenen obstacles i estan envellides. Agustí Colom, regidor districte de les Corts “Té uns carrers bastant deteriorats amb serveis com pot ser el calvegueram, amb deficiències, o l'enllumenat... i per tant necessita una rehabilitacioó que permeti, conservant l'essència que té, però que estigui a l'alçada del que avui és l'espai públic a la ciutat de Barcelona.” Toni Segarra, veí “Ja era una reivindicació del barri de fa molt de temps, de sempre, de demanar arreglar una mica tot això. L'únic tema que preocupa al veïnat és conservar el màxim número de places d'aparcament possible”. I, de fet, els aparcaments es reubiquen però en el conjunt de la barriada només es perden dues places. Stand up “El pla també preveu millorar la connexió del veïnat de la Mercè amb la resta de la ciutat. Abans però, caldrà expropiar els terrenys que hi ha darrere d'aquest mur.” Això permetrà obrir aquest carrer, el de Can Falgàs, en una de les últimes fases del pla. En canvi, el carrer d'Ardenas serà el primer a remodelar-se durant el segon semestre d'aquest any.

En aquesta zona és habitual veure cables que pengen  i creuen els carrers de banda a banda. Alguns, fins i tot ,passen per jardins privats i això “crea molts problemes legals entre la companyia i els veïns ja que per fer qualsevol manteniment han d’accedir a aquests jardins, sense permís moltes vegades”, explica Joan Batlle, un dels veïns. Aquest entrebanc, però, es preveu que quedi resolt aviat, quan comenci a implementar-se el pla de millora previst per a aquesta zona.

Però l’actuació més urgent, i la primera que es farà, és la remodelació dels carrers de la part baixa de la barriada. El clavegueram d’aquesta zona s’ha deteriorat amb el pas dels anys i això provoca problemes d’humitats i de sanejament als habitatges.

El pla també preveu resoldre problemes d’accessibilitat, com els que genera la poca amplada de les voreres, que, a més, sovint tenen obstacles i estan envellides. I és que des que es va construir el barri, a principis dels anys 50, l’única actuació urbanística que s’hi ha fet va ser asfaltar els carrers, que originàriament eren de llambordes. Per això, el veïnat feia temps que demanava una reforma. La remodelació dels carrers de la Mercè implicarà reubicar moltes places d’aparcament, tot i que segons el projecte finalment només se’n perdran un parell.

La connexió del veïnat de la Mercè amb la resta de la ciutat també es millorarà gràcies a l’obertura del carrer de Can Falgàs. Abans però, caldrà expropiar alguns  terrenys.

Les primeres actuacions del pla es preveu que comencin durant el segon semestre del 2017, amb la reurbanització del carrer d’Ardana, i l’execució del projecte s’allargarà fins al 2020.