El Memorial 1714 es dedica al coneixement crític de la història i a situar-la en el context geogràfic. El treball que fan el difonen a través de conferències o exposicions com la que hi ha fins al 8 de març a l’edifici del Rellotge de l’Escola Industrial.

El president de l’entitat, Jordi Miravet Sans, explica que el que fan és recollir la recerca que fan altres investigadors, sempre “molt al cas del que surt i, aleshores, intentem que sigui fidel al nostre país, perquè defugim les grans abstraccions”. Com el Tractat d’Utrech, que si bé és cert que va portar pau a Europa per Catalunya va ser, asseguren, un factor d’inestabilitat.

L’autor de les reconstruccions a escala és Jaume Serra Vidal, que amb l’ajut de les troballes que diferents historiadors i arqueòlegs han fet a l’Hospital de la Santa Creu i en diferents confraries, ha pogut reproduir com anaven vestits tant l’exèrcit regular com el de La Coronela, format pels gremis.

Reproducció d’una bandera de Santa Eulàlia

També han reproduït una bandera de lluïment de Santa Eulàlia, que cada 11 de setembre treuen al carrer, on sí que van haver de ser més creatius. Ho explica Antoni Bargalló Pi, que n’és el principal artífex: “Després d’una infructuosa recerca de com podia ser la bandera de Sant Eulàlia original, vam arribar a la conclusió que era impossible reproduir-la, i vam dir: en farem una de nova.” Fins i tot van fer el teixit expressament, i l’estil recull diferents tradicions artístiques catalanes, des del romànic al modernisme, però intentant respectar al màxim les referències històriques de què es disposen.