El projecte Gèner-ant al barri va sorgir quan algunes veïnes de la Salut van reclamar la manca de treball col·lectiu dedicat a la perspectiva de gènere al barri. Per això, algunes dones de diverses entitats amb el suport del procés comunitari de la Salut s’han organitzat per fer un diagnòstic sobre la situació de les dones a la zona. Problemes de mobilitat, de seguretat o manca d’espais de trobada per a mares són algunes de les conclusions del diagnòstic.

Fins a una quarantena de dones de la Salut han col·laborat en la investigació participativa que s’ha dut a terme dins el projecte Gèner-ant al barri per conèixer les necessitats de les dones del barri. S’han entrevistat dones que participen en entitats del barri, com Ciberdona, La Miranda, el Quirhort o l’Associació de Veïns i Veïnes del Park Güell – la Salut – Sanllehy. També hi han participat tècniques de Serveis Socials i el Procés Vomunitari de la Salut per ajudar a parlar amb més veïnes. Fins i tot, es van fer entrevistes a la sortida de les escoles i al Mercat de Lesseps.

Alguns problemes que han sortit són la soledat de les dones grans o les agressions sexistes que encara pateixen les joves en alguns espais d’oci. També els problemes de mobilitat a causa de l’orografia complicada que té el barri. O l’aïllament d’algunes dones mares, ja que al barri no hi ha places on juguin els infants i es trobin amb més famílies.

Projectes amb mirada femenina

Maria Lomascolo, de l’associació cultural La Miranda, és una de les dones del grup que van tirar endavant la iniciativa. Considera que hi ha algunes entitats que tenen petites iniciatives, però “hi ha poc espai de trobada per a dones i és molt necessari, perquè manquen projectes que tinguin aquesta mirada de gènere al barri”.

Per això, el projecte Gèner-ant al barri vol ser un espai de trobada de i per a les dones amb l’acompanyament del Procés Comunitari de la Salut. El 4 d’abril hi haurà una trobada a La Miranda per començar a treballar a partir de les qüestions que les veïnes entrevistades han posat sobre la taula. La idea és fer trobades periòdiques obertes a tothom, i mirar si algunes de les necessitats es poden treballar des d’espais ja existents o veure com ho fan en altres barris. Algunes accions possibles proposades durant el diagnòstic són fer acompanyaments, fer tallers d’apoderament, dibuixar mapes amb els carrers menys segurs, i crear xarxes de suport, per exemple, davant la violència de gènere.