Unificar i ordenar les activitats comercials, econòmiques i culturals que es desenvolupen a l'eix comercial del Paral·lel és l'objectiu de la revisió del Ppla d'usos del Poble-sec anunciada per l'Ajuntament. Els veïns, però, consideren que hi ha altres necessitats més importants. Sergi Gázquez Unió Entitats Poble-sec "La prioritat màxima ha de ser acabar les obres que ja estan signades, que ja tenen un pressupost assignat i, per tant, el primer que cal fer és acabar els extrems i a continuació posar-se a dinamitzar tota l'avinguda controlant tot el que és el tema dels bars i restaurants i tots aquests negocis que tenen una afectació i unes molèsties sobre els veïns." El nou pla d'usos pretéen preservar el comerç de proximitat, protegir la convivència ciutadana i garantir l'equilibri d'usos entre els diferents establiments i activitats que es realitzen. Tot i això, des de l'Aassociació de Ccomerciants del Poble-sec creuen que aquest pla d'usos no té cap sentit. Manel Tort president Associació Comerciants Poble-sec "No hi ha cap queixa veïnal, no hi ha constància de cap problema de convivència. Per tant, un pla d'usos no té cap sentit i menys un cessament de llicències de lliure concurrència quan els locals del paral·lel de fet estan plens, l'únic que hi hauria seria un canvi de titular." A banda de la revisió del pla d'usos, també s'obrirà un debat amb el veïnat i les entitats per revitalitzar l'avinguda amb actuacions per consolidar el Paral·lel com a eix cultural i dinamitzar l'activitat socioeconòmica.

Els veïns del Poble-sec consideren que aquest Pla d’usos és necessari per evitar que es repeteixin al Paral·lel els problemes de convivència que hi ha hagut al carrer de Blai. Tot i això, creuen que hi ha altres necessitats més importants: “La prioritat màxima ha de ser acabar les obres que ja estan signades, que ja tenen un pressupost assignat i, per tant, el primer que cal fer és acabar els extrems i a continuació posar-se a dinamitzar tota l’avinguda”, afirma Sergi Gázquez, de la Unió de Veïns del Poble-sec.

D’altra banda, l’Associació de Comerciants del Poble-sec afirma que aquest Pla d’usos no és necessari. Manel Tort, president de l’associació, explica que no hi ha cap queixa veïnal a l’avinguda del Paral·lel: “No hi ha constància de cap problema de convivència i, per tant, un pla d’usos no té cap sentit”. Tot i això, els comerciants sí que estan d’acord a obrir un debat per revitalitzar l’avinguda amb actuacions per consolidar el Paral·lel com a eix cultural i dinamitzar l’activitat socioeconòmica.

Suspès l’atorgament de noves llicències

Per poder elaborar aquest nou Pla d’usos del Paral·lel, el govern municipal ha suspès l’atorgament de noves llicències d’activitats de concurrència pública a l’avinguda del Paral·lel durant un any. Aquelles que ja es trobaven en tramitació, però, queden exemptes d’aquesta suspensió temporal.