Actualment, els túnels de la Casa de l’Aigua no reuneixen les garanties per poder fer visites guiades, ni tampoc es poden fer accessibles a les persones amb mobilitat reduïda. Tot i això els bombers permetran les visites si es compleixen un seguit de requisits. Entre d’altres, cal solucionar alguns dels problemes que té el túnel a la banda de la Trinitat Vella -que pertany al districte de Sant Andreu-. També s’actuarà en el tram situat a la Trinitat Nova -del districte de Nou Barris-, a la zona propera al pont dels Tres Ulls.

Visites de grups reduïts i amb guia

A la resta del túnel es posaran enllumenat i senyalització d’emergència, així com elements antiincendis. Un cop acabades les obres, els túnels es podran visitar però amb condicions. La primera és que hauran de ser visites de grups reduïts i sempre liderades per uns guies, que en tot moment tindran la visibilitat dels participants. Com a segona mesura, els guies hauran de tenir una comunicació permanent amb l’exterior del túnel per poder avisar de qualsevol incident que es pugui produir sota terra. Per últim, s’haurà de millorar l’enllumenat i la senyalització d’emergència dins els túnels. Aquesta serà una de les principals tasques que es duran a terme al novembre.

Tot i les obres, els túnels no seran accessibles amb cadires de rodes, però sí que s’hi podrà accedir per veure-hi tots els elements. El túnel es podrà contemplar des de l’entrada de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella, i la sala de claus, des de la porta del dipòsit de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova.

Un dels dipòsits d’aigua acollirà activitats

Menys complexos són els treballs que es faran als dos dipòsits soterrats que hi ha a la Casa de l’Aigua. Una d’aquestes sales hipòstiles s’adequarà per poder dotar-la de llicència d’activitats i d’aquesta manera poder fer exposicions o altres actes. L’altre dipòsit es condicionarà també, però no podrà ser visitable perquè no reuneix les garanties necessàries. Tot i així, es podrà veure des de l’altre dipòsit.

El pressupost total de les actuacions és de 140.000 euros i el termini previst d’obres és de dos mesos. Les tasques començaran al novembre i estaran enllestides al Nadal. La idea de l’Ajuntament és que es pugui obrir al públic l’any vinent.