Des del mes de gener, 12 agents s’han incorporat a l’equip de Policia de Barri de Sant Andreu, que té per objectiu millorar la convivència als barris, amb vincles de proximitat amb entitats, veïns i comerciants. La intenció és que la millora de la comunicació entre els diferents actors socials permetrà anticipar-se als problemes i disminuir-los.

L’equip està format per 12 agents i set referents, un per cada barri del districte, amb l’objectiu d’anticipar-se a les problemàtiques de barri, com són la convivència i la seguretat. “És important conèixer què pot passar per prendre mesures i anticipar-se”, afirma Ángel Santos, inspector de la Guàrdia Urbana del districte de Sant Andreu. És per això que, a l’inici de cada torn, es reuneix l’equip, juntament amb el sergent i dos caporals, per assabentar-se de les les incidències i activitats que desenvoluparan al llarg del dia. Santos remarca la importància de treballar en xarxa amb la regidoria del districte, per tal de poder resoldre les diferents problemàtiques i si és necessari traslladar-ho a instàncies superiors.

Furts, soroll i gossos

Fins al moment, han observat un major contacte amb la xarxa de comerciats i veïns, ja que a través de reunions han pogut conèixer quins són els problemes que més els preocupen. Com diu Daniel Espinosa, Agent de la Guàrdia Urbana al districte de Sant Andreu, les inquietuds que més abunden són els furts als comerciants i molèsties pel soroll i els gossos.

El pla pilot es va implementar al districte de Nou Barris durant 2017 i enguany s’ha incorporat a Sant Andreu i Sant Martí. Es preveu que el desplegament dels 73 policies de barri que hi haurà a la ciutat finalitzi a començaments del 2019.