Durant dos mesos els nois de la Sala Jove de la Trinitat Vella han passejat per diferents zones del barri anotant les millores i canvis que farien en aquests espais. Tot seguit els joves van tenir diverses reunions amb una il·lustradora per plasmar en làmines, en el format Draw my life, les seves propostes per crear un projecte audiovisual que fos atractiu. A partir de la detecció de necessitats i mancances per part dels joves de la Trinitat Vella, la il·lustradora ha canalitzat el seu missatge i un acompanyament fotogràfic n’ha pogut fer el recull final en format audiovisual.

L’objectiu d’aquest projecte ha estat el foment de la participació dels joves. L’educadora de la Sala Jove de la Trinitat Vella, Núria Ortiz, destaca que el projecte ha estat molt important per als nois, ja que han sentit que s’escoltava la seva veu i les seves opinions. Alhora assegura que s’ha demostrat que no només pensen en ells sinó que han aportat propostes que millorin espais per a tots els veïns.

En paral·lel també s’ha realitzat un segon audiovisual. Es tracta d’un curtmetratge amb els nois de la Sala Jove com a protagonistes, en què es representen situacions reals quotidianes que es viuen en espais que caldria millorar. Els resultats dels audiovisuals hauran de permetre identificar les aportacions més rellevants de cara futurs projectes, així com les accions a tenir en compte per fomentar la participació dels joves en l’àmbit comunitari.