Aquesta setmana han començat a posar-se jardineres a les escales de la plaça del Sol. L’objectiu és que aquests elements impedeixin que s’hi assegui gent i així minimitzar el soroll que hi ha a la plaça, sobretot durant les nits. Amb la mateixa intenció, s’eliminarà també el pont de l’aparcament de la plaça.

Des de fa temps, els veïns de la zona es queixen que no poden descansar a causa del soroll que provoca la gran concentració de gent a la plaça a les nits. El districte de Gràcia ha estat treballant durant l’estiu amb l’Associació de Veïns de la plaça del Sol i les taules ciutadanes per trobar noves mesures que ajudin a reduir el soroll.

Un dels punts conflictius són les escales que donen accés a la plaça i que s’han convertit en un lloc d’estada i no de pas. Per això, s’ha decidit actuar sobre la zona. Aquest dilluns han començat les tasques per instal·lar unes jardineres decoratives que evitin que la gent s’assegui a les escales i la seva conversa molesti els veïns. Entre les jardineres, hi haurà zones lliures per permetre l’accés a la plaça.

Avançar el desallotjament de la plaça

Amb la nova mesura també es busca aconseguir un millor desallotjament de la plaça a les nits. Des de ja fa uns mesos aquests desallotjaments han fet que el soroll de la plaça acabi una mica abans. El districte també ha estat treballant amb visualitzadors, mediadors, ha efectuat canvis d’horaris de neteja, en la recollida de les llaunes i s’ha fet ús de sonòmetres per controlar l’impacte del soroll.

A més de les jardineres, aquests dies també s’actuarà sobre un altre punt problemàtic, el pont de sobre de l’aparcament de la plaça, que quedarà eliminat.

Aquestes noves mesures estructurals són una prova pilot que esperen poder valorar amb els veïns en els mesos que venen. Si funcionen, es quedaran de manera permanent, tot i que en cas de necessitat de treure les jardineres per alguna activitat concreta a la plaça que ho requereixi, es podran moure.