Fa 23 anys, el disseny de l’edifici de L’Illa Diagonal, a les Corts, va guanyar el premi FAD d’arquictectura. Segons Pau de Solà-Morales, membre de la junta actual de l’ArquinFAD, alguns dels elements arquitectònics més destacats, que van ser determinants per atorgar-li el premi, són el tractament de les formes i els volums, que s’inspiren en els gratacels dels anys 20, i la permeabilitat dels espais. “És un cas pràcticament únic d’un edifici que s’integra molt bé, a pesar del seu volum, en la trama urbana”, explica Solà-Morales.

El projecte va ser sotmès a un concurs internacional que finalment van guanyar Rafael Moneo i Manuel de Solà-Morales, dos referents en l’arquitectura espanyola de finals del segle XX. Parteix de la idea del gratacel tombat i ocupa més de 300 metres al llarg de la Diagonal. Tot i això, lluny de ser un mur, els diferents accessos, passadissos i escales fan que sigui un espai de connexió entre la Diagonal i les altres zones properes del barri.

Per les Corts va representar urbanitzar i dotar d’alguns serveis una gran àrea del barri, a més de poder gaudir del primer gran centre comercial que es va construir en aquella dècada.