Dels més d’1,5 milions d’euros que l’Ajuntament destina anualment al manteniment d’ascensors i escales mecàniques, més de 440.000 euros van a parar a Horta-Guinardó. És el districte de la ciutat amb el barri més envellit, Montbau, i conté la serra de Collserola i els Tres Turons. Per això, hi ha més del 30 % dels elements de mobilitat vertical existents a Barcelona. Pel consistori, el rendiment social que donen aquests facilitadors de la mobilitat és molt elevat i, de fet, preveu seguir-ne construint en el futur més immediat.

A Horta-Guinardó, hi ha 43 escales mecàniques, nou ascensors verticals i tres dels quatre d’inclinats existents a la ciutat. Han tingut més d’11 milions d’usuaris durant el 2017. I és que hi ha barris molt envellits i una orografia complicada. Aquestes característiques es reflecteixen en la despesa que destina l’Ajuntament al manteniment d’escales mecàniques i ascensors. Dels 1,5 milions d’euros anuals que hi destina, 440.000 van a parar a Horta-Guinardó. Aquí hi entren accions preventives, la neteja diària o les revisions, més a fons, que es fan semestralment.

Comunicació entre barris

Pel consistori, el benefici social que comporta la instal·lació d’aquests facilitadors de la mobilitat és molt més gran que el cost econòmic que generen. Joan García, director d’Infraestructures i Espai Ciutadà, explica que “en molts casos son l’accés a centres d’atenció primària i hospitals” i també són importants per a “la comunicació entre barris”.

Per això, la idea és continuar construint ascensors i escales mecàniques, especialment en indrets on permetin comunicar parts més densament poblades amb equipaments i zones comercials. Ja han començat les obres d’un tram d’escales de la Font d’en Fargues que connecta amb diverses escoles i, en breu, s’iniciaran els treballs al pas de la Teixonera que comunica amb el centre cívic del barri.