‘La forja solidària d’un barri portuari. La Barceloneta obrera i cooperativa’ fa poc que ha vist la llum. Aquest llibre té les seves arrels en la campanya engegada fa deu anys pels veïns de  la Barceloneta  la Cooperativa el Siglo XX. Emma Alari, coautora del llibre, explica que “entrar en una cooperativa era com començar a ser una gran família basada en la solidaritat i l’ajut mutu”, un fet que reflecteix la importància que van tenir les cooperatives en aquest barri.

Cobria necessitats socials, econòmiques i culturals

Segons Alari, amb les cooperatives de consum es va aconseguir comprar conjuntament per tal d’aconseguir “preus més assequibles” i, a més, els fons col·lectius es destinaven a “pensions de jubilació, de viudetat, orfandat, situacions d’atur o accidents laborals“. Però les cooperatives, a més de l’àmbit econòmic, també van desenvolupar un paper rellevant en altres sectors. Alari assegura que van esdevenir “centres culturals on es feia teatre, cant coral o literatura” i es van convertir en “pals de paller de l’obrerisme a Barcelona”.

El llibre, que està disponible a la majoria de llibreries i biblioteques de la ciutat, va acompanyat d’un mapa en què s’expliquen alguns llocs d’interès històric de la Barceloneta, així com edificis emblemàtics del barri, siguin existents o desapareguts.