Des de fragments d'eines de pedra del 10.000 aC fins a les ofrenes pels atemptats de Barcelona del mes d'agost. El Centre de Col·leccions del Museu d'Història de Barcelona alberga el material extret de més de 900 intervencions arqueològiques. Ana Lázaro tècnica conservació preventiva MUHBA "Podríem dir que en l'Arxiu Arqueològic tenim el gruix de les peces i dels fragments de peces provinents d'excavacions de Barcelona. I en l'espai propi de Col·leccions tenim tot el conjunt de peces particulars, cada una d'elles té una particularitat, un circuit diferenciat dins de la col·lecció." Barcelona és considerada pels arqueòlegs com un únic jaciment. Per aquest motiu, tot el tractament i conservació dels materials extrets al municipi s'ha de fer en aquest centre del Servei d'Arqueologia de la ciutat. Emilio Revilla responsable arxiu arqueològic MUHBA "El material, quan surt de l'excavació brut, ve aquí. I aleshores és això, es fa la neteja, s'inventaria, es classifica i de cada excavació s'ha d'acabar fent una memòria. Un cop aquesta memòria està lliurada tots els materials queden dipositats aquí, en l'arxiu arqueològic del Museu d'Història de Barcelona." El Centre de Col·leccions treballa per la preservació, l'estudi i la difusió del seu fons, però només una petita part s'exposa al públic. La resta, es conserva per donar sentit històric a les peces de col·lecció.

A l’arxiu del Centre de Col·leccions del Museu d’Història de Barcelona (MUHBA), ubicat a la Zona Franca, es treballa per la conservació, l’estudi i la difusió de totes les peces i fragments que poden ajudar a avançar en el coneixement de la història de la ciutat.

El municipi de Barcelona és considerat pels arqueòlegs com un únic jaciment. Sota aquesta premissa, el Servei d’Arqueologia de Barcelona és l’encarregat de gestionar totes les intervencions que es realitzen en el terme municipal per tal d’unificar criteris. Per això tots els materials s’han de tractar i inventariar a l’Arxiu Arqueològic, ubicat al Centre de Col·leccions del MUHBA.

Aquest centre està dividit en dues seccions, d’una banda “en l’arxiu es poden trobar totes les peces i fragments provinents d’excavacions de Barcelona”, explica l’Ana Lázaro, tècnica de conservació preventiva del MUHBA. D’altra banda, en la secció reservada per a les col·leccions es troben les peces particulars que expliquen tant la història de Barcelona com la vida dels habitants de la ciutat.

El Centre de Col·leccions alberga el material extret de més de 900 intervencions. Van des de fragments d’eines de pedra del 10.000 aC fins a les ofrenes pels atemptats de Barcelona del mes d’agost passat, però només una petita part s’exposa al públic. La resta es conserva per donar sentit històric a les peces de col·lecció: “Si una peça la treus del seu context difícilment li podràs donar una cronologia, un ús, una utilitat… Sempre ha de continuar vinculada a la resta de l’excavació arqueològica”, diu l’Emilio Revilla, responsable de l’arxiu arqueològic del MUHBA.