Gràcia tindrà, entre el 2017 i el 2018, 75 nous aparcaments que cobriran una demanda de 750 places. Amb aquesta ampliació de l’estacionament es vol millorar i potenciar l’ús de la bicicleta. Per això, el districte de Gràcia ha encarregat un estudi per analitzar la situació actual i veure en quins punts concrets s’ha de treballar. El projecte preveu un pressupost total de 71.900 euros.

Actualment, l’oferta se situa en 2.095 places d’estacionament en superfície. La intenció de l’Ajuntament és ampliar les en zones on ara es considera que són insuficients i, també, on moure’s en bicicleta és habitual. És el cas, per exemple, dels entorns dels centres educatius o de parades de transport públic. Sempre que l’espai ho permeti, aquests aparcaments es faran a la calçada.

L’ampliació es farà en dues fases. Abans d’acabar el 2017 s’implantaran 250 places noves i 500 l’any vinent, un total de 750 places en dos anys. Segons el conseller del districte de Gràcia, Alberto Lacasta, això reduirà els aparcaments improvisats: “Hi ha zones del districte on hi havia moltes bicis aparcades en fanals, en arbres, en bancs… Hi havíem de posar remei.” Amb les dades que s’obtinguin de l’estudi, les ubicacions definitives es tractaran en la Comissió de Mobilitat del districte de Gràcia.