L’Ajuntament va suspendre al febrer la concessió de llicències de restauració a 20 illes del barri de Sant Antoni. Tot i això, la concentració de bars i restaurants és elevada al barri. La plataforma veïnal Fem Sant Antoni ha comptat fins a 46 establiments en tres illes de cases i denuncia que això afecta la vida veïnal. Afirmen que fa desaparèixer el comerç de proximitat i provoca molèsties als veïns. Per això, reclamen urgentment un pla d’usos per al barri.

Restaurants que canvien de propietari, bars que obren de bell nou o reformen antics negocis. Tot i la moratòria de llicències de restauració que es va aplicar per limitar-ne l’obertura, l’activitat no cessa i la plataforma Fem Sant Antoni denuncia que afecta la vida veïnal. Marisa Cordero assegura que es troben “gent bevent al carrer, amb molt de soroll i problemes per caminar per les voreres”, i també denuncia l’excés de terrasses, algunes de les quals assegura que no tenen llicència.

Els veïns han comptat –i inclòs en un mapa– 46 establiments només al carrer del Parlament i els encreuaments amb Viladomat i Comte Borrell. Afirmen que alguns no tenen els permisos. Per això, demanen amb urgència un pla d’usos del barri. Per Manel Pérez, de Fem Sant Antoni, aquesta és l’única solució possible, fer un pla d’usos en el qual totes les forces del barri es posin d’acord.

Creuen que aquesta és l’única manera de protegir els veïns de l’especulació urbanística i evitar que al barri només hi hagi establiments de restauració. Alerten de la desaparició del comerç de proximitat, necessari per a la vida veïnal.