L’Escola Ferran Sunyer utilitza cinc aparells anomenats E tarpunòmetres perquè els alumnes controlin el consum elèctric a l’escola i es conscienciïn de la importància de l’estalvi energètic. Els aparells els ha dissenyat el col·lectiu Tarpuna, que es dedica a la innovació social comunitària, i han desenvolupat diversos projectes locals transformadors amb criteris de sostenibilitat.

L’E tarpunòmetre l’ha dissenyat l’equip del David Maruny, el col·lectiu Tarpuna, i serveix per mesurar el consum energètic, la temperatura i la humitat. L’Escola Ferran Sunyer n’utilitza cinc per a un projecte mediambiental a l’àrea de matemàtiques. El David destaca que és un aparell tecnològic que “pot construir un mateix i ajuda a entendre perquè es recullen aquestes dades, què signifiquen i, això, permet fer estalvi energètic”.

Un cop instal·lats a les aules, els alumnes de cinquè i sisè treballen la informació que n’obtenen. El director del centre, Dani Vidal, explica que el que fan primer és establir hipòtesis com, per exemple, que a l’hora del pati es consumeix menys energia a les aules i, després, han de comprovar si es verifica o no, aplicant així el mètode científic. 

L’activitat té un component experimental i també un vessant de conscienciació. Pel Lucas Sánchez, que cursa sisè de primària, és molt interessant disposar d’un instrument que mesuri la temperatura, la humitat i els watts que consumeixen, perquè assegura que això els fa ser més responsables de les energies i no gastar tant. L’Èlia Martín de Eugenio posa èmfasi en l’atractiu de les activitats, com el joc rummy -que ella ha jugat- que consisteix en ordenar sèries de números.

Amb el tractament de les dades i el disseny de les gràfiques, els alumnes treballen les capacitats matemàtiques amb grups i activitats diverses i després reflexionen sobre tot el procés i com aplicar els resultats per optimitzar el consum d’energia.