El projecte EducArts es fonamenta en la filosofia que les arts permeten treballar aspectes i valors positius com la cooperació, la solidaritat o el compromís amb la comunitat, d’una manera pràctica, sense que ni tan sols els alumnes se n’adonin. D’aquesta manera es vol afavorir la gestió de les emocions per part dels infants com una manera de prevenir conflictes i facilitar el diàleg i la comunicació. “Bàsicament es treballa en dos eixos – explica Ester Bonal, coordinadora del projecte – un és l’eix de tractament del treball emocional i de la gestió de la violència i la gestió de les actituds entre el alumnes. I un segon eix és el tema de les competències lingüístiques, tant d’enriquiment de vocabulari com de capacitats a l’hora de comunicar-se entre ells.”

Els tallers es fan a les escoles Ferrer i Guàrdia, Elisenda de Montcada, Ciutat Comtal i Mestre Morera. Hi participen un miler de nens i nenes d’entre tres i 12 anys.

Talleristes i veïns

Actualment, el projecte es troba en una primera fase en què només es duen a terme tallers de música, teatre i dansa dins els recintes escolars. La idea, però, és implicar la resta de la comunitat i de les entitats del barri perquè en una segona fase pugui convertir-se en una activitat extraescolar i s’arreli a la zona, per garantir la seva supervivència més enllà del Pla de barris que ara l’ha impulsat. “La intenció del Pla de barris és que sigui un projecte transversal, que entri dins l’escola però que sigui també un projecte comunitari, que faci d’enllaç de totes les escoles, de treballar amb els veïns i altres entitats com Vozes, i altres projectes artístics que es treballen a les escoles”, explica Estefania Soler, coordinadora del projecte EducArts. Per això, part dels talleristes són, a més de professionals, veïns del barri i es col·labora amb altres iniciatives artístiques ja existents.