El Centre Ocupacional Paideia va obrir les portes el 2014, amb l’objectiu de continuar la tasca que es fa a l’escola d’educació especial Paideia, situada a escassos metres del centre. L’objectiu del centre és facilitar el pas a la vida adulta dels nois que acaben l’escola, fomentar-ne l’autonomia i consolidar els hàbits de treball.

El Centre Ocupacional Paideia és el destí de molts dels nens que acaben l’escolarització a l’escola d’educació especial Paideia. Els dos centres estan separats per molts pocs metres de distància i la majoria de famílies són de les Corts. Per això, quan es va començar a quedar petit el local, els responsables del centre, la Fundació Paideia, asseguren que van fer tot el possible perquè es quedés al barri però no va ser possible.

Segons la secretària de la Fundació Paideia, Maria Teresa Aguilar, els nens van a l’escola caminant, participen en les festes del barri i viuran el canvi com un trasbals. Reconeixen que van demanar suport al districte de les Corts, per tal que els ajudés a buscar un local nou, però que, en aquest cas, a diferència del que ha passat en altres ocasions, el districte no els va poder oferir una alternativa.

El districte reconeix que tot i que Paideia rep el suport de l’Administració en aquest cas no s’ha pogut buscar un local nou per al centre. Tot i així reiteren que seguiran col·laborant amb aquesta entitat, així com amb la resta d’associacions i entitats per a persones amb necessitats especials del districte.