Aquests sistema geotèrmic s’està implementant en els darrers anys als nous equipaments municipals. “És un sistema que ja té un quants anys i és conegut, però ara amb l’abaratiment de la tecnologia ens permet implantar-lo en equipaments de grans dimensions com aquest –explica Eduard González, enginyer del Departament d’Obres i Manteniment del districte de Nou Barris-. La inversió es recupera entre els vuit i els 15 anys després de la instal·lació”.  La climatització geotèrmica funciona a partir d’un circuit de retorn tancat d’aigua que aprofita la temperatura del terreny tant per refrigerar com per escalfar l’edifici. “S’ha fet una instal·lació amb 12 pous soterrats fins a 140 metres, que arriben a uns col·lectors. D’aquí circula aigua a través d’un circuit de retorn tancat cap a una bomba de calor geotèrmica, que és la que produeix l’aigua freda o calenta”, explica González.

Un estalvi d’un 60 % en la climatització

La climatització geotèrmica permet estalviar molta energia, més que no pas en altres sistemes convencionals. “Té un rendiment d’entre quatre i cinc, mentre que un sistema convencional té un rendiment d’entre dos i tres. Vol dir que per cada quilowatt elèctric produït, envies cinc quilowatts tèrmics. Els estalvis que s’estimen són un 60 % de la producció de climatització“. Aquest tipus d’energia renovable és ideal per a grans superfícies, però en canvi, per als habitatges particulars la inversió triga molt a recuperar-se. En aquest cas, aconsellen escollir sistemes aerotèrmics.

Un equipament plenament sostenible

El disseny del Casal de Barri de Trinitat Nova va tenir en compte els criteris d’eficiència energètica per tal que fos un edifici plenament sostenible i amb una qualificació energètica d’A.

A causa del disseny de l’edifici, bona part dels usos es realitzen per sota de la cota de carrer. Per això el terreny actua com a aïllant i permet reduir les pèrdues energètiques. També s’ha incorporat claraboies que garanteixen l’entrada de llum natural a tots els espais i que es complementen amb una il·luminació de suport que utilitza íntegrament la tecnologia LED.