Fa dues setmanes l’Ajuntament va reservar per als autobusos un dels dos carrils de la via Favència per potenciar el transport públic. El canvi no afecta la circulació del lateral quan la ronda de Dalt té fluïdesa, però els veïns de Canyelles creuen que el carril bus ha empitjorat els embussos a les hores punta.

El carril bus de la via Favència comença a l’altura del carrer de l’Artesania i arriba a la plaça de Karl Marx, el tram més freqüentat pels autobusos. El problema és que sempre ha estat un tram conflictiu quan la ronda de Dalt va molt carregada. En aquests casos, la via Favència funciona com a lateral i queda també col·lapsada. Aquest fet no ha canviat amb la introducció del carril bus, sinó que segons els veïns s’ha potenciat i multiplicat. Asseguren que més conductors coneixedors de la zona aposten per circular per la ronda o bé per dins el barri per sortejar la llarga cua que es forma a l’únic carril que queda per als vehicles particulars. Es dona el fet, a més, que a l’altura del carrer de la Guineueta s’hi incorporen els conductors de la sortida 3 de la ronda, que acaben de formar la caravana.

Per tot això, els veïns volen que l’Ajuntament faci un estudi que valori les conseqüències de la introducció del carril bus especialment pel que fa a la circulació dins el barri de Canyelles. “Estem esglaiats perquè des que s’ha fet aquest carril bus ha augmentat significativament el trànsit per dins del barri –explica Miquel Abdón, de l’AV Canyelles–. Què passa? Que la gent, com que abans hi havia dos carrils i ara han tret un carril, ha incrementat el fet d’anar per dins del cinturó, es nota moltíssim, i que la gent agafa camins alternatius, i el camí alternatiu és passar per dins de Canyelles. Amb això es crea un perill i més pol·lució.” El barri de Canyelles disposa només de dos carrers més, que serien els que farien servir els conductors per evitar la via Favència. En aquests carrers no hi a semàfors, ja que sempre s’ha apostat per una pacificació dels carrers.