Motos que circulen tot i la prohibició i cotxes aparcats sobre la vorera dificulten l'arribada dels alumnes a l'Escola Cal Maiol. Aquest camí escolar hauria de fer més segura l'entrada i sortida dels nens, però l'AMPA del centre educatiu denuncia que les infraccions de trànsit són constants. Meritxell Font AMPA Cal Maiol “Les motos no poden transitar aquest tros, està prohibit. Llavors el problema que tenim és que passen com si fos normal. No tenen consciència de que aquest tros no és transitable” Sandra Escudé i Vittorio Tagliatti pares alumnes “Entran, passen dels pals les motos i no miren si estan els nens sortint i moltes vegades es creen situacions de perill” “Hem d'anar cada dia corrent darrera dels nens pel perill que hi ha en aquest carrer” Des del districte reconeixen que no és la primera vegada que s'han de prendre mesures per millorar la seguretat d'aquest camí escolar. Fa un temps van instal·lar aquestes pilones precisament per evitar la circulació de vehicles, però sembla que no ha estat suficient. Laura Pérez regidora Sants-Montjuïc “Tampoc crec que la idea de tenir una guàrdia urbana o un guàrdia urbà a la porta del cole sigui la millor solució. En tot cas es poden fer i podem acordar a la reunió intervencions específiques alguns dies o veure a través de l'informació d'agents cívics quines mesures podem prendre” Del del districte ja han anunciat que es reuniran amb els representats de l'AMPA de l'escola per tal d'actualitzar la senyalització i millorar la seguretat d'aquest camí escolar.

Tot i que no és un problema nou en els darrers mesos s’han intensificat les queixes. Fa un temps, l’associació de pares d’alumnes va demanar al districte una millora de la senyalització, repintar els senyals del camí escolar i altres mesures per limitar la velocitat dels vehicles que passen pels carrers de l’entorn. En paral·lel, l’AMPA va organitzar-se per pintar el terra del carrer  i d’aquesta manera fer més evident que allà hi havia una escola.

Reunió entre el districte i l’AMPA

La regidora del districte, Laura Pérez, reconeix que la manca de seguretat al camí escolar “és un problema reiterat que genera malestar i que s’han de buscar solucions”. Fa uns mesos ja van instal·lar pilones per impedir el trànsit de vehicles, però les motocicletes en fan cas omís i també de senyals verticals que prohibeixen la circulació de vehicles. Com que aquesta mesura no ha estat suficient, el districte té previst reunir-se amb l’AMPA per mirar com es pot actualitzar la senyalització per tal de millorar la seguretat del camí escolar.

De moment es descarta la idea d’implantar patrulles de Guàrdia Urbana de forma permanent a la porta de l’escola, tot i que això no significa que no es puguin fer actuacions puntuals.