Cada dos anys es buida el pantà de Vallvidrera per fer-hi obres de manteniment i reparació. “El que hem fet ha estat canviar la vàlvula antiretorn perquè estava ja inutilitzada. Hem netejat les vores i la canonada i hem impermeabilitzat el pou, que és on succeeix tant l’aigua que se’n va com l’aigua que ve des del freàtic”, explica Josep Mascaró, cap de Projectes, Obres i Urbanisme del Parc Natural de Collserola.

“Compren espècies exòtiques, se’n cansen i les abandonen al pantà”

Al pantà, que és abastat per aigües freàtiques, hi habiten espècies autòctones -com la granota reineta o el caragol aquàtic-, que conviuen amb d’altres d’exòtiques com la tortuga de Florida, el cranc americà o peixos com els misgurns o les carpes. Aquestes espècies arriben al pantà després de ser abandonades per propietaris que les compren per a ús domèstic i, després, se’n cansen i les abandonen al pantà. “Per llei, és obligat que als parcs naturals se’ls ha d’erradicar la fauna exòtica”, explica Mascaró, perquè és perjudicial per a les espècies autòctones.

Tot i això, aquest any s’han comptabilitzat més espècies autòctones i menys d’exòtiques que l’any passat, la qual cosa que significa una millora ambiental. Durant el buidatge, els animals autòctons es traslladen a una bassa propera creada especialment per a aquestes ocasions. Les tortugues -tant autòctones com exòtiques- s’han destinat al Centre de Recuperació d’Amfibis i Rèptils de Catalunya. En menys d’un mes el pantà es tornarà a omplir i tornarà al seu aspecte habitual.