Arrels és la proposta guanyadora del concurs d’idees per definir una nova ordenació urbanística de la part del barri de Vallcarca afectada per la modificació del Pla general metropolità Hospital Militar – Vallcarca. Tot i que encara falta un procés de concreció amb veïns, entitats, altres participants del concurs i el districte de Gràcia, aquesta és la guia per al futur del barri. La proposta s’ha elaborat a l’estudi gracienc de Carles Enrich, que també ha guanyat la remodelació del futur Casal de Barri Canals i Junyer i l’ascensor de sortida del metro de Vallcarca.

Un barri productiu i autosuficient

El nou projecte es basa a potenciar i optimitzar els recursos existents i a donar valor al patrimoni històric i d’identitat del barri. L’aigua també destaca en aquesta configuració, que recupera la idea de les rieres de Vallcarca i Farigola com a canals pluvials que regaran l’horta i els arbres fruiters. La idea és que sigui un barri productiu, tant en energia com en aliments i en llocs de treball. Per això, també s’hi instal·laran plaques fotovoltaiques i els habitatges tindran plantes baixes tallers.

Per l’estudi gracienc és bàsic en tots els projectes la idea de continuïtat urbanística, biològica i natural. Per això, una constant de les tres propostes és connectar totes les zones del barri que ara queden aïllades. Com explica l’arquitecte Carles Enrich, “aquests projectes són una idea a partir de la qual s’ha de desenvolupar un planejament, el casal és una idea més tancada amb què intentarem, també amb el suport dels veïns, aconseguir la connexió des de Gustavo Bécquer fins als Jardins del Consolat, que generaria aquesta continuïtat urbana i natural”.

El futur de Vallcarca és ser un barri autosuficient, un model que, segons explica l’arquitecte, és pioner i es podria importar a altres barris de la ciutat.