Un estudi d’Ecologistes en Acció ha detectat 22 escoles de Barcelona que superen el límit de contaminació establert per llei, fixat en els 40 micrograms de NO2 de mitjana anual. En total, s’han analitzat 35 centres escolars barcelonins i la conclusió és clara: dues de cada tres escoles superen els llindars legals (66 %).

Les que tenen els pitjors registres són les escoles Joan Miró, a la Nova Esquerra de l’Eixample, i Tabor, a la Sagrada Família (62 micrograms), a més de l’Escola Patronat Domènech (61), a la Vila de Gràcia. Són les tres úniques que superen els 60 micrograms. La majoria dels centres analitzats (21) es troben en uns barems d’entre 40 i 60 micrograms i n’hi ha 12 entre els 20 i els 30. Només tres estan per sota dels 20 micrograms. En parlem al ‘bàsics’ amb Marc Hurtado, portaveu de Revolta Escolar.