El 34,3 % dels catalans ocupats durant l’estat d’alarma de la primavera afirmen que van fer teletreball, segons l’última enquesta del Centre d’Estudis d’Opinió. Tot i les recomanacions d’aplicar aquesta modalitat per reduir la mobilitat i els contactes per fer front a la covid-19, a l’estat espanyol treballar a casa encara és residual. L’any 2019, segons l’Institut Nacional d’Estadística, tan sols el 8,3 % dels ocupats van teletreballar, ja sigui esporàdicament o de forma constant.

Si ens fixem en els treballadors que ocupen més de la seva meitat de la jornada al domicili, la xifra a Espanya és del 4,8 %, lluny dels països capdavanters a la Unió Europea com són Holanda i Finlàndia, en què el 14,1 % dels treballadors fan feina a casa, segons les dades de la Comissió Europea.

Els sectors on hi ha més marge de millora són el de les finances i les assegurances, en què al 2019 teletreballaven un de cada 10 empleats, però es calcula que podrien fer-ho sis de cada 10. També hi ha deures pendents en el sector de la informació i les comunicacions, en què s’aplica el 18 %, però podria arribar al 67 %. També a l’administració pública el teletreball és residual: tan sols s’aplica al 2 % dels ocupats, mentre que podria arribar al 34 %.